Privacy beleid & Cookie verklaring

Mooiwebsite.nl handelt onder de naam van Montijn Designs, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 57820872, gevestigd te Rosmalen en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Jouw privacy is belangrijk voor ons. We gebruiken jouw persoonsgegevens uitsluitend om je account te beheren en om je te informeren over onze producten en diensten, voor zover je hiertoe toestemming hebt verleend. We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer je van onze producten en diensten gebruikmaakt, waarom we deze gegevens nodig hebben en hoe we deze gebruiken.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?
We hebben bepaalde persoonsgegevens nodig om jou betere services te kunnen bieden en om je te informeren over onze producten en diensten. Als je bijvoorbeeld contact met ons zoekt via het contactformulier, verwerken we de volgende gegevens:

 • Naam
 • Onderwerp
 • E-mail
 • Telefoonnummer
 • Bedrijf
 • Bericht

Hoe gebruiken we jouw persoonsgegevens?
We gebruiken jouw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, en waar van toepassing, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
We gebruiken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Praktijk: We gebruiken je persoonsgegevens om contact met je op te nemen (op je eigen verzoek).

Marketing: We sturen je onze nieuwsbrief als je hebt aangegeven deze te willen ontvangen. We willen je graag via e-mail, sms of andere elektronische media op de hoogte houden van onze producten en diensten. Je hebt het recht om je te allen tijde af te melden voor deze informatievoorziening.

Communicatie: We gebruiken jouw gegevens om in verband met onze dienstverlening met je te communiceren via e-mail, sms-berichten of andere elektronische media. Zo ontvang je van ons facturen en kunnen wij met je communiceren om je uit te nodigen deel te nemen aan klanttevredenheidsonderzoeken.

Verbetering en personalisering van onze producten en diensten: We kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken om onze producten en diensten te verbeteren. Inzicht in klikgedrag en zoekresultaten op onze website kunnen ons bijvoorbeeld helpen om nieuwe product functies te prioriteren of deze te identificeren.

Onderhoud, ontwikkeling en incidentmanagement: Indien je problemen ondervindt met één van onze producten of diensten, kan het zijn dat we persoonsgegevens, zoals je naam of mailadres, moeten verwerken om het betreffende probleem op te lossen. We verwerken je persoonsgegevens ook voor sommige interne operationele processen, bijvoorbeeld wanneer we klantgegevens naar een nieuwe database overbrengen.

Uitvoering van algemene bedrijfsprocessen, intern management en managementrapportage: Om onze bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren, gebruiken we jouw persoonsgegevens voor algemene bedrijfsprocessen. We kunnen je gegevens bijvoorbeeld verwerken voor archiveringsdoeleinden, managementrapportages en andere administratieve doeleinden.

Met wie delen we jouw persoonsgegevens?
We verkopen jouw gegevens niet aan derden. We verstrekken jouw gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

We delen jouw gegevens uitsluitend:

 • In gevallen waarin je ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om dit te doen
 • Als wij daartoe rechtmatig worden verzocht in het kader van rechtshandhaving, bijvoorbeeld voor onderzoek naar illegale activiteiten
 • Om in voorkomend geval onze overeenkomst met jou te handhaven.
 • Wanneer je bijvoorbeeld je facturen niet hebt betaald, kunnen we jouw informatie met een incassobureau delen;
 • Om onze rechten naar derden toe af te dwingen of onszelf te verdedigen tegen vorderingen of beweringen van derden;
 • Om de veiligheid, integriteit en bescherming van onze diensten te waarborgen.

Het delen van gegevens binnen ons bedrijf vindt uitsluitend plaats ten behoeve van onze bedrijfsactiviteiten, onze dienstverlening aan jou en zoals omschreven in deze privacyverklaring.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens??
We bewaren jouw persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt zolang dit wettelijk is vereist. Werkbestanden van klanten bewaren we voor zolang de klantrelatie bestaat.

Mocht je je persoonsgegevens willen verwijderen bij ons, vragen we je contact met ons op te nemen via info@mooiwebsite.nl. Hierna verwijderen we jouw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging, maar met uitzondering van de informatie die we wettelijk verplicht zijn te bewaren. Wij zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. In dat geval zullen we de betreffende verwerking van jouw gegevens beëindigen. Het intrekken van de toestemming verandert de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vόόr de intrekking daarvan niet. Je mag ook bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die we van je bewaren in een computerbestand naar jou of aan een andere door jou te noemen organisatie te sturen.

Vermeld daarbij de reden van je verzoek, bijvoorbeeld inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens. Je kunt ook mailen om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens, of om je toestemming in te trekken. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Cookie verklaring:

Onze website maakt gebruik van ‘cookies’. Cookies zijn kleine bestandjes die onze website op jouw harde schijf zet. Deze cookies geven onder andere inzicht in bezoekcijfers en gedrag van jouw als bezoeker. Deze anonieme gegevens gebruiken wij om de website te verbeteren.